Number of Visitors to a Shrine


Shrine# of Visitors
(million)
Meiji Jingu(Tokyo)3.45
Kawasaki Daishi(Kanagawa)3.19
Naritasan Shinshoji(Chiba)3.15
Sumiyoshi Taisha(Osaka)2.90
Fushimi Inari Taisha(Kyoto)2.52
Atsuta Jingu(Aichi)2.24
Dazaifu Tenmangu(Fukuoka)2.05
Tsurugaoka Hachimangu(Kanagawa)2.03
Omiya Hikawa Jinja(Saitama)1.85
Sensoji(Tokyo)1.67


Return