Member

major debut(1st album releaseŽž)

Keigo Oyamada (vo,g)
Kenji Ozawa (g,cho)
Syusaku Yoshida (b)
Yasunobu Arakawa (dr)
Yukiko Inoue (key)¬ŽR“cŽ•œ‹AˆΘ~

Keigo Oyamada (vo,g)
Kenji Ozawa (g,cho)