Iu{p t| ~uuxyt


DonaldZoob
4/8 00:03

Pp{R~ ruu~~z p~v r rp wy| r M{ru y q|py. Uy}p ur|u |~z y{| y|{s uryp yquu~y, tpwu rx}w~} tq} {pu|, q}u~ ~utrywy}y, |u~y wy|y~ |ryz. ^ rv ur|u ruz uu~ xp~y ru upyz. Qpqp yu{z wu ryp~p r u ~py |s, r y|u y yu{p t| ~uuxytu~r QU.
Pp{R~ r|u uy~p|yx} y uvx~. Ruty uv yyur ~utrywy} r Vy}{p y p|~ qpy stp q|py.
[url=http://parkstone.su/index.php/k2-items/nedvizhimost-v-prodazhe/kvartira/3-komnatnaya-kvartira/item/48-tpu-3-{}~p~p-{rpyp-r-sy}{y-2z-ppur{yz-u-t8]Ptpu 3-{}~p~p {rpyp r s.Vy}{y, 2z Xppur{yz u., t.8[/url]

Hr~yu: 8 (495) 749 49 48

http://parkstone.su/


߂